«

»

ม.ค. 24

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน E-Book โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน    ห้อง 2207 (สพป.  ป. 4-6)

Processor: Intel® Core™ i5-6500  3.20 GHz

Ram    4 GB  DDR3

HDD  500 GB  (7.200 U/min)

ความละเอียดหน้าจอ 1920 x 1080 (16:9)

ระบบปฏิบัติการ  Windows 7  Pro (64 Bit)

โปรแกรมในเครื่อง

 1. Adobe Photoshop CC 2014
 2. Adobe Illustrator CC 2014
 3. Adobe Flash CC 2014
 4. Adobe InDesign CC 2014
 5. Adobe Dreamweaver CC 2014
 6. Microsoft Office 2013
 7. ProShow Gold
 8. Sony Vegas Pro 13.0
 9. Desktop Author Vr.5.6.1
 10. Flip Album Vista Pro

คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน    ห้อง 2209  (สพม. และ ขยายโอกาส ม.1-3)

Processor: Intel® Core™ i5-6600   3.31 GHz

Ram    8 GB  DDR4

HDD  1.000 GB  (7.200 U/min)

ความละเอียดหน้าจอ 1920 x 1080 (16:9)

ระบบปฏิบัติการ  Windows 10  Pro (64 Bit)

โปรแกรมในเครื่อง

 1. Adobe Photoshop CC 2014
 2. Adobe Illustrator CC 2014
 3. Adobe Flash CC 2014
 4. Adobe InDesign CC 2014
 5. Adobe Dreamweaver CC 2014
 6. Microsoft Office 2013
 7. ProShow Gold
 8. Sony Vegas Pro 13.0
 9. Desktop Author Vr.5.6.1
 10. Flip Album Vista Pro