«

»

ธ.ค. 03

คำอธิบายทำความเข้าใจรายละเอียดในกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลด คำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม กติกาการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ระดับภาค