«

»

ม.ค. 26

ข้อมูลที่พัก ใกล้สถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย และ ขับขานประสานเสียง

ข้อมูลสถานที่พักใกล้เคียงสถานที่การแข่งขัน ดนตรีไทย และ ขับขานประสานเสียง

ณ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี

ระหว่างวันที่ ๑๑  – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

>>คลิกที่นี่<<