«

»

ก.ย. 26

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ระดับภาค กำหนดดังนี้
ภาคตะวันออกเฉีบงเหนือ ระหว่างวันที่  7-9 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ภาคใต้ ระหว่างวันที่  9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ภาคเหนือ ระหว่างวันที่  16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่  18-20 ธันวาคม พ.ศ. 2558