«

»

ม.ค. 26

กำหนดการส่งโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

กำหนดการส่งโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ทุกระดับ ให้นำส่งเล่มโครงงานจำนวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีการนำเสนอ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561    ที่อยู่ในการจัดส่ง

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาวทิยาลัย นนทบุรี
51/4 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

สามารถติอต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ครูสุดารัตน์ 06-1624-1991, ครูสิรภพ 08-6334-8063