«

»

ม.ค. 22

กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖

กำหนดการพิธีเปิด

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

๐๙.๑๕ น.            คณะผู้บริหารพร้อมกัน ณ บริเวณงาน

๐๙.๓๐ น.             การแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-  บทเพลงพระราชนิพนธ์ ความฝันอันสูงสุด โดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

-  การขับเสภา แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบ

   บทเพลง โดย อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี

-  การแสดงความอาลัยประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ STILL ON MY MIND (ในดวงใจนิรันดร์)

                                –  ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๘๙ วินาที

๐๙.๔๐ น.             พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ และนำเข้าสู่การแสดงชุด “สืบสานศิลปหัตถกรรมไทยเลิศหล้า ๕ แผ่นดิน”

๐๙.๔๒ น.           VTR นำเข้าการแสดง

๐๙.๔๕ น.            การแสดงชุดที่ ๑ ศิลปหัตถกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖)

ชื่อชุด “เฟื่องฟูละครรำ”

การแสดงชุดที่ ๒ ศิลปหัตถกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๗)

ชื่อชุด “ก้าวนำภาพยนตร์”

การแสดงชุดที่ ๓ ศิลปหัตถกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

พระอัฐมรามาธิบดินทร (ร.๘)           ชื่อชุด “ศิลปกรรมสากลประยุกต์”

การแสดงชุดที่ ๔ ศิลปหัตถกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.๙)

                                                                ชื่อชุด “สานสุขด้วยหัตถกรรม”

การแสดงชุดที่ ๕ ศิลปหัตถกรรมในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร (ร.๑๐)               ชื่อชุด “เลิศล้ำโขนรุ่งเรือง”

๑๐.๐๙ น.             พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

- นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

                              – หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงาน

- ประธานทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

                              – ประธานและคณะผู้บริหารระดับสูงถ่ายภาพร่วมกัน

๑๐.๓๐ น.             เสร็จสิ้นพิธีเปิด