«

»

ม.ค. 31

กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

พิธีเปิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ผู้บริหารที่มาร่วมในพิธีเปิด ใส่เสื้อแจ๊คเก็ตสีขาว(เตรียมมาเอง)

Download เอกสาร 1. กำหนดการพิธีเปิด  2. หนังสือเชิญผอ.เขต  3. หนังสือตอบรับผู้บริหาร