«

»

มิ.ย. 18

กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่                              วันที่ 21-23 พฤษจิกายน 2555
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ               วันที่ 7-9 ธันวาคม 2555
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดระยอง           วันที่ 10-12 ธันวาคม 2555
ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต                                        วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555