«

»

ก.พ. 10

การแข่งขันโครงงานอาชีพ สพป.

โรงเรียนที่เข้าแข่งขันขอให้เตรียมรูปเล่มรายงานโครงงานอาชีพมาส่ง ณ จุดรับรายงานตัว จำนวน 6 เล่มพร้อมแผ่น CD  ขนาดเนื้อที่แสดงโครงงาน ด้านหน้ากว้าง 2.5 เมตร ด้านข้างลึก 4 เมตร  มีโต๊ะหน้าขาวขนาด 0.45 x 1.80 เมตร จำนวน 3 ตัวต่อ 1 โรงเรียน   หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อ. ธีรนุช 081-7753742 ผู้ประสานงานของ สพป.