«

»

ม.ค. 29

การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เข้าแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ (1.การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ 2.การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 3.การประกวดแปรรูปอาหาร 4.การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง 5.การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ 6.การแข่งขันแกะสลักผลไม้) ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ทางผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้เตรียมขนาดเนื้อที่ โดยกำหนดพื้นที่ให้ประมาณ 1.00 – 1.50 เมตร มีโต๊ะหน้าขาวขนาด 0.60 x 1.50 เมตร จำนวน 2 ตัวต่อ 1 โรงเรียน และรายการที่ประกอบอาหารห้ามนำเตาแก๊สเข้าทำการแข่งขันโดยเด็ดขาด