«

»

ก.พ. 13

การเข้าใช้พื้นที่เมืองทองธานี สำหรับผู้เข้าแข่งขัน

      1.  ไม่อนุญาตให้นำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันไปจัดเตรียม ก่อนเวลาแข่งขันโดยเด็ดขาด

       2.  ไม่อนุญาตให้นำโต๊ะ เก้าอี้ มาจัดวางอุปกรณ์การแข่งขันเพิ่มเติม ( ให้ใช้ตามที่ผู้จัดการแข่งขันจัดไว้ให้เท่านั้น )

       3.  ไม่ควรนำสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน หรือเกินความจำเป็น มาจัดวางบริเวณแข่งขันเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด

       4.  ประตูทางเข้าอาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 และทุกห้องที่ใช้แข่งขัน จะอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน เข้าไปในอาคาร / ห้องแข่งขันได้ในเวลา 07.00 น. วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558