«

»

ก.พ. 27

การส่งเกียรติบัตร

ขณะนี้ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดส่งเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ควบคุมทีมแล้ว ตามที่อยู่โรงเรียนที่ครูได้แจ้งไว้ ส่วนรายชื่อตามเกียรติบัตรที่ส่งไปนั้น หากไม่ถูกต้อง กรุณา login โดยใช้รหัสโรงเรียนเพื่อเข้าไปพิมพ์เกียรติบัตรใหม่(ผู้ประสานงานกลุ่มสาระสังคมฯได้แก้ไขให้แล้วค่ะ) อย่างไรก็ตามสามารถสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกับ น.ส.อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล 02-2885879 และ 090-0790533 นะคะ