«

»

ม.ค. 22

การส่งรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

กำหนดการส่งโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์จำนวน 5 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีการนำเสนอ ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ที่อยู่ในการจัดส่ง

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาวทิยาลัย นนทบุรี
51/4 ถ.ติวานนท์ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  11120

สามารถติอต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ครูสุดารัตน์ 06-1624-1991, ครูสิรภพ 08-6334-8063