«

»

มิ.ย. 29

การประชุม Administrator สพฐ.โปรแกรมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่64

การอบรมเชิงปฎิบัติการ Administrator วิทยากรหลักของ สพฐ. การใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 นี้ โดยมี admin ของทั้ง 4 ภาค มาทบทวนการใช้โปรแกรมและเตรียมการใช้โปรแกรมของเขตพื้นที่ เพื่อเป็นวิทยากรหลักของ สพฐ. ในการอบรม Admin เขตพื้นที่ของแต่ละภาคในเดือนกรกฎาคมนี้
ระดับภาคจะแข่งขัน

ภาคใต้   จังหวัด กระบี่     วันที่ 10–12 ธันวาคม 2557
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัด สกลนคร  11–13 ธ.ค.57
ภาคเหนือ   จังหวัด  แพร่      วันที่ 17 -19 ธันวาคม 2557
ภาคกลางและภาคตะวันออก   จังหวัด นนทบุรี   17–19 ธ.ค.57