«

»

ก.พ. 06

กลุ่มสาระสังคมฯ(การขอเปลี่ยนตัวและแก้ไขชื่อที่ยังไม่ได้รับอนุญาต)

การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระสังคมฯ กรณีที่โรงเรียนแจ้งเปลี่ยนตัวและแก้ไขชื่อและยังไม่ได้รับอนุญาต กรุณาติดต่อ น.ส.อุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล 089-7895265 โดยด่วนค่ะ